מערכת אינטגרציות (למדה - Lambda)

מערכת אינטגרציות - מדריך שימוש
הסבר: מטרתה של מערכת האינטגרציות של קונימבו היא לייצר תקשורת בין מערכת קונימבו למערכות חיצוניות אחרות כמו: מחסני מלאי, חברת חשבוניות ועוד. המערכת בנ...
ה', 7 נוב, 2019 at 2:56 PM