עדכוני מערכת

עדכוני מערכת - 2018
22.2.18 1. רווחית - שידור ת.ז הלקוח כאשר השדה הזה נמצא כשדה נוסף בדף העגלה (שדות נוספים להזמנה - id_number) 2. דוח מלאי - תיקון קטן לקאש 3. דף קטגוריה - סינ...
ה', 22 פבר, 2018 at 5:49 PM