על מנת להטמיע את אפשרויות המשתמש המוגבל במערכת יש לעבוד לפי השלבים הבאים:

1. יש להכנס לחנות של הלקוח

2. יש להכנס למערכת ההייבריד -> אדמין קונימבו - מבנה נתונים

3. יש להכנס ל"הוספת שדות למודל קיים:

4. ולהכניס אתה נתונים בצורה הבאה:

כותרת- user

פעיל בחנות - צריך להיות מסומן "כן"

בחר דף להטמעה - משתמש

config_XML - יש להכניס את הטקסט המצויין אחרי הצילום מסך, כך זה אמור להראות:

מצ"ב הטקסט שיש להכניס לשדה config_XML

<vars>

  <var>

    <label>הזמנות</label>

    <name>orders</name>

    <type>checkbox</type>

    <value></value>

    <option><value>none</value><text>ללא</text></option>

    <option><value>orders-index</value><text>כל ההזמנות</text></option>

    <option><value>orders-show</value><text>דף הזמנה</text></option>

    <option><value>order_statuses-create</value><text>עדכון סטטוס</text></option>        

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>

ללא - ללא גישה למסך זה

כל ההזמנות - תהיה גישה לפלטר על כל ההזמנות

דף הזמנה -  תהיה גישה לערוך הזמנה

עדכון ססטוס - תהיה אפשרות לערוך מצב הזמנה

</tip>

  </var>

  <var>

    <label>עגלה</label>

    <name>carts</name>

    <type>checkbox</type>

    <value></value>

    <option><value>none</value><text>ללא</text></option>

    <option><value>carts</value><text>כלל הפעולות בעגלה</text></option>

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>

מסך עגלה:

ללא - ללא אפשרות לעבור ל"מעבר לדף עגלה" דרך מסך ההזמנה

כלל הפעולות בעגלה- תהיה אפשרות לבצע עריכה לעגלה דרך הממשק.


</tip>

  </var>

  <var>

    <label>חיוב ההזמנה</label>

    <name>credit_guard_xmls</name>

    <type>checkbox</type>

    <value></value>

    <option><value>none</value><text>ללא</text></option>

    <option><value>credit_guard_xmls-debit</value><text>כפתור חיוב הלקוח</text></option>

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>

חיוב ההזמנה:

ללא - ללא אפשרות לחייב את ההזמנה

כפתור חיוב הלקוח - תהיה אפשרות לחייב

</tip>

  </var>

  <var>

    <label>פניות</label>

    <name>tickets</name>

    <type>checkbox</type>

    <value></value>

    <option><value>none</value><text>ללא</text></option>

    <option><value>tickets-index</value><text>כל הפניות</text></option>

    <option><value>tickets-show</value><text>דף פנייה</text></option>    

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>

ללא- לא תהיה אפשרות להכנס למסכי פניות

כל הפניות- תהיה אפשרות לראות נתונים

דף פניה - תהיה אפשרות להכנס למסך פניה ולראות את התוכן

</tip>

  </var>

    <var>

    <label>המשתמש יופנה לדף זה לאחר כניסה</label>

    <name>go_to_path</name>

    <type>text</type>

    <value>hello world</value>

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>הכתובת חייבת להיות יחסית ולהתחיל ב /admin/</tip>

  </var>

<var>

    <label>סטטוס הזמנות</label>

    <name>order_statuses</name>

    <type>checkbox</type>

    <value></value>

    <option><value>none</value><text>ללא</text></option>

    <option><value>order_statuses-create</value><text>עדכון סטטוס</text></option>

    <tab>הרשאות</tab>

    <group>access</group>

    <tip>נותן את האפשרות לעדכן מצב הזמנה, מתוך מסך הזמנה וממסך ההזמנות הראשי</tip>

  </var>

  <var>
    <label>סטטוס פניות</label>
    <name>ticket_notes</name>
<type>checkbox</type>
<value></value>
<option><value>none</value><text>ללא</text></option>
    <option><value>ticket_notes-create</value><text>יצירת הערת פנייה</text></option>
    <option><value>ticket_notes-edit</value><text>יצירת הערת פנייה</text></option>
    <option><value>ticket_notes-update</value><text>עדכון הערת פנייה</text></option>
<tab>הרשאות</tab>
<group>access</group>
    <tip>הסבר קצר</tip>
  </var> 

</vars>


5. נלך למסך ניהול משתמשים:


הוספת הרשאות נוספות:

במידה ונרצה להוסיף עוד מסכים להרשאות ניתן לבצע זאת בחופשיות לפי ההנחיות הבאות:

אם נשים לב, לכל משתנה בקוד למעלה יש פרמטר מהמערכת, לדוגמא, מסך כל ההזמנות, בקוד רשום כך:

במידה ונעשה Inspect על המסך הזה בממשק, נוכל לראות תחת תגית המתא של השם מסך את הערך הזה:

כל הפיתוח יודע על איזה מסך מדובר ואותו הוא יחריג 

שימו לב שמה שקובע איזה מסכים צריך להוסיף זה לא דווקא המסך בו נמצאים אלא הטופס שמגישים.

באופן כללי כדי לערוך מסך מסויים יש להשתמש בהרשאות עריכה עם -  edit לדוגמא 

    <option><value>ticket_notes-edit</value><text>יצירת הערת פנייה</text></option>

כדי לערוך מסך מסויים יש להשתמש בהרשאות עדכון עם ה update זה העדכון עצמו של הטופס (לאחר לחיצה על שמור מתוך מסך העריכה)

    <option><value>ticket_notes-update</value><text>עדכון הערת פנייה</text></option>


לדוגמא, ניתן לראות שימוש של הפיתוח בצורה מורחבת בחנות amirshop

שם עבור משתמש מוגבל יצרו הייבריד אשר מציג ללקוח 2 מסכים בלבד, פניות והזמנות

הוספת קישורים ידניים לממשק - קישור להורדה

שם בקלות תוכלו לתת כותרת שם המסך, וקישור למסך המבוקש:יש בסוף התהליך להנחות את הלקוח להקים משתמשים לפי הבלוג הבא: https://konimbo.freshdesk.com/a/solutions/articles/4000157866