הסתרת קטגוריות מסויימות בפוטר ע"י הצבת קלאס.

  • למה צריך אותו?
    לעיתים לקוחות מבקשים להסתיר חלק מהקטגוריות בפוטר.

  • איך משתמשים?

            יש להזין קלאס שנבחר לקטגוריות אותן נרצה להסתיר בפוטר, את אותו קלאס שבחרנו נכניס בהייבריד בשדה 

            "קלאס קטגוריות מוסתרות". 
            שימו לב: להכניס את הקלאס ללא נקודה.