הסבר על הוספת פיקסל לחנות במערכת קונימבו.

ברגע שיש לנו את הקוד של הפיקסל,

ניגש לממשק של קונימבו > hybrid > עריכת קוד > קובץ חדש.

1. נרשום כותרת לקובץ, מומלץ לרשום פיקסל פייסבוק.

כך תוכלו לדעת לאיזה קובץ לגשת.

2. בשדה head_html נדביק את הקוד של הפיקסל.

3. נלחץ שמור.

זהו סיימנו.