הסבר מקוצר - ניתן להוסיף למוצרים מחיר מיוחד עם טיימר שיציג את משך הזמן בו המוצר ימכר במחיר הנ"ל.


תוכן עניינים:

1. מקומות בהם נראה או נשתמש בשדה.

2. דוגמא שימושית ו/או המלצות לשדה.1. מקומות בהם נראה או נשתמש בשדה דיל עם טיימר-

בעריכת המוצר > לשונית "דיל עם טיימר"

נזין את השדות הבאים:

מתאריך - התאריך ממנו הטיימר יתחיל את הספירה - שדה חובה

משעה- במידה וצריך להגביל את השדה לשעות מסויימות

עד תאריך- התאריך בו יסתיים הטיימר בדף מוצר - שדה חובה

עד שעה-במידה וצריך להגביל את השדה לשעות מסויימות

תצורת עבודה- ישנה אפשרות לבחור באופציה של "לופ" שבו הטיימר ימשיך לרוץ אחרי שהתאריך משדה" עד תאריך" הסתיים

נמכרו- מדובר בשדה שיווקי שיציג ללקוח כמות של מוצרים שכבר נמכרו לדוגמא:" עד כה נמכרו 55 יחידות"

סך הכל למכירה- במידה ותרצו להגיל את המחיר עם הזמן לכמות מסויימת של מוצרים נגדיר בשדה זה כמות

קטגוריה- במידה ותרצו שהאתר מראה יציג שם קטגוריה שונה למוצר שנמצא בדיל הנ"ל

איזור- במידה ותרצו להגביל את הדיל לאזור מסויים בארץ - גם שדה זה הוא לאתר מראה בלבד


2. דוגמא שימושית ו/או המלצות לשדה דיל עם טיימר-

לדוגמא בדף מוצר: