הסבר מקוצר -בשדה זה נזין את משך האחריות כפי שיופיע בדף המוצר.תוכן עניינים:
1. מקומות בהם נראה או נשתמש בשדה.
2. הערות נוספות.

1. מקומות בהם נראה או נשתמש באחריות:

נראה את התוכן שהוכנס לשדה באופן אוטומטי בדף המוצר תחת שדה "אחריות".

2. הערות נוספות -

ניתן להוסיף מלל באותיות ובמספרים בשדה זה.