סינון היצרן נשלף באופן אוטומטי בדפי הקטגוריה ע"פ השיוך המתבצע בכל מוצר.

לרוב הוא יוצג בצורה הבאה >

על מנת לשנות את שם סינון היצרן (הכותרת "יצרן"), ניכנס להגדרות > סינונים רוחביים. לינק לממשק

 נלחץ על "עריכה" בסינון הרוולנטי ונוכל לשנות את כותרת הסינון.