על מנת להטמיע את העיצוב החדש של המדבקה בממשק, תחילה נתקין את הplugin הבא בקישור הזה ונלחץ "שמור".

לאחר מכן ניגש ללשונית "משתנים" ונמלא את הפרטים ע"פ השדות, בעמודת "טיפ" נוכל למצוא הסבר לכל שדה ושדה בטופס.

בסופו של דבר, זה העיצוב הכללי של המדבקה -

הסבר נוסף בנוגע לשימוש במדבקה - איך מדפיסים מדבקה עם פרטי הלקוח עבור הזמנה?