במידה קיימים מוצרים בפח הזבל עם היצרנים האלו, ניתן לבצע מחיקה לצמיתות למוצרים האלו דרך "פח זבל".

במידה והמוצר נרכש ניתן לשנות את היצרן בעדכון גורף ע"י סינון מוצרי פח זבל ושדה "יצרן" > הסר יצרן.

לאחר מכן יהיה ניתן למחוק את היצרנים מהמערכת.