על מנת להוסיף סינונים (ליצור חדשים/לעדכן קיימים) דרך קובץ אקסל בקובץ האקסל צריך להיות את העמודה והערכים בראשי העמודות הבאים:

1. ID המוצרים

2. store_category_title_he

לכל סינון חדש שנרצה להוסיף ניצור עמודה עם הטקסט "filter_***" (במקום ה* להוסיף את שם סוג הסינון).

בתאי המוצרים בעמודה נכניס את שם הערך שנרצה לסוג הסינון.

לכל עדכון סינון תיצור עמודה עם שם הסינון (לדוגמא "filter_צבע") ובכל תא בעמודה נכניס את הערך הרלוונטי מהסינון.