איך עורכים את שם היצרן?

ניתן לערוך ולשנות את שמות היצרנים הקיימים דרך הגדרות החנות > יצרנים > עריכה ליד היצרן הרלוונטי > ניתן לשנות את הכותרת ולשמור.