איך מוחקים קטגוריה?

על מנת למחוק קטגוריה יש לוודא שלא קיימים מוצרים תחתיה, גם לא מוצרים מחוקים בפח הזבל.

על מנת לוודא זאת יש להיכנס להגדרות החנות > קטגוריות > עריכה לקטגוריה הרלוונטית. לינק לממשק


במידה וכתוב בראש בדף "מחיקה הקטגוריה (ללא מוצרים)" - ניתן ללחוץ ולמחוק את הקטגוריה.


מקרים בהם לא ניתן למחוק קטגוריה:

1. מחיקת קטגוריית אבא

במידה והקטגוריה מופיעה עם המלל הבא -

זה אומר שלא ניתן למחוק קטגוריית אבא, ראשית יש להסיר את השיוך שיש לקטגוריית בן ורק לאחר מכן יהיה ניתן למחוק את הקטגוריה.

כדי לבצע זאת יש להיכנס לעריכה של קטגוריית הבן, ולא לבחור קטגוריית אבא בשדה הבא (לסמן את השדה הריק) -


2. מחיקת קטגוריית בן

במידה וכתוב את המלל הבא, זה אומר שלא ניתן למחוק את הקטגוריה ויש קודם כל להעביר או למחוק לצמיתות את המוצרים שנמצאים תחתיה.


א. בלחיצה על "כל המוצרים" תופנו לרשימת המוצרים בעדכון גורף ותוכלו להעביר אותם לקטגוריה אחרת (ואם יהיה ניתן להסיר את הקטגוריה) או למחוק. (לאחר מחיקה יש לפעול ע"פ הסעיף הבא)

ב. בלחיצה על "פח זבל" תופנו לרשימת המוצרים המחוקים, אם תרצו למחוק אותם לצמיתות לחצו על "מחק לצמיתות" ליד כל מוצר.

אם לא ניתן (מוצר שנרכש) או תרצו למחוק לתצמיתות אלא רק להעביר לקטגוריה אחרת (ולהשאיר את המוצרים בפח הזבל) ניתן לגשת לעדכון גורף, לסנן לפי "פח זבל" + הקטגוריה ולהעביר את המוצרים (סעיף 5).